Close

La nostra tarifa de telefonia fixa (Veu per IP)

Com ho fem?

Per poder gaudir de telèfon fix, es necessita un terminal IP o un adaptador, que té un cost de 36 euros (IVA inclòs) i que permet reutilitzar el terminal que ja teniu.